Hadoks vertrouwt
op DUVAK

Klantcase

Sinds 2005 werken Hadoks en DUVAK intensief samen om de Cloud-First-Strategie bij Hadoks te realiseren. Medewerkers zijn van een veilige en moderne werkplek voorzien met alle benodigde Microsoft 365 apps.

Hadoks logo

Hadoks is gevormd uit een fusie van verschillende organisaties (Smash, ELZHA, SHOP en deels HKH) en heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met circa 720.000 inwoners. Onder Hadoks werken circa 500 huisartsen met elkaar samen. De organisatie zelf heeft circa 190 medewerkers in dienst.

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Zij werken als Hadoks samen met andere zorgaanbieders in de regio aan de beste huisartsenzorg in Haaglanden.

Uitdagingen en doelstellingen

Het kunnen beschikken over een moderne, flexibele en veilige op de toekomstgerichte werkplek was aanleiding om de huidige IT voorziening te vernieuwen.

Gezamenlijk met Hadoks is een hernieuwde IT architectuur neergezet. Middels het formeren van een werkgroep, is de IT architectuur in lijn gebracht met de strategie en ambities van Hadoks. Dit heeft geresulteerd in een volledige transitie van een Remote Desktop omgeving naar Microsoft 365 gebaseerd werken. Een belangrijke stap in deze keuze, is het centrale karakter en het veilig kunnen samenwerken aan documenten, zowel binnen als buiten de organisatie, met interne en externe deelnemers.

Met de werkgroep van Hadoks is een gelaagde aanpak geïmplementeerd en een duidelijke Governance structuur neergezet. Een plan waarin het beleid, regels en afspraken zijn gedefinieerd, en ook het functionele design van SharePoint en Teams. Er zijn key-users aangewezen en getraind waardoor de transitie en adoptie laagdrempelig en geleidelijk is gerealiseerd. Alle functionaliteiten zijn per afdeling stuk voor stuk gemigreerd naar het nieuwe Microsoft 365 platform.

Klant sinds 0
0 werkplekken
100 % downtime
Klantwaardering 0

Resultaten

De IT-omgeving is ontworpen op de geformuleerde Cloud-First-strategie. De kernapplicaties zijn allen als SaaS-product afgenomen, waarbij de kantoorautomatisering gebaseerd is op Microsoft 365.

Met de herstructurering is ook de client hardware vervangen en hebben we gezamenlijk diverse persona opgesteld. Dit heeft geleid tot een werkplek op maat waarbij iedere medewerker een personal device heeft. Middels Microsoft Autopilot en Intune worden de relevante applicaties op een veilige wijze beschikbaar gemaakt. Met de nadruk op het mobiele karakter van medewerkers, beschikken zij over een laptop of Surface. De nieuwe moderne werkplek biedt gebruikers een gepersonaliseerde omgeving, waarbij zij via Multi-Factor Authenticatie altijd en overal veilig toegang hebben tot informatie en data. De data is verhuisd van een fileserver naar Microsoft SharePoint en Teams en is centraal beschikbaar voor zowel interne als externe medewerkers.

Door het toepassen van standaardisatie en best practices, zijn wij erin geslaagd om ruim 90% van de benodigde functionaliteit met standaardoplossingen in te richten.

Belangrijk domein binnen de vernieuwing is het lokale netwerk. Firewalls, Switches en Wifi zijn als onderdeel van een Cyber Assessment nieuw geleverd en volgens de huidige normen en standaarden ingericht.

Het dienstenmodel van DUVAK biedt de mogelijkheid om capaciteit en diensten eenvoudig en flexibel op of af te schalen. Deze aanpak biedt Hadoks transparantie in het gebruik en de kosten. Door vooraf duidelijk het ’type’ medewerker te definiëren, is duidelijk geworden dat sommige gebruikers met minder IT-middelen kunnen werken, en hier zijn de services en kosten op afgestemd.

Jan Wouter Rensink, CIO bij Hadoks zegt hierover “We zochten niet zomaar een willekeurige provider die 24×7 dienstverlening kon aanbieden, maar wilden een partner die onze business begrijpt en de zorgprocessen kent.” 

De Managed Services afdeling van DUVAK kijkt 24 uur per dag actief mee zodat de systemen online en veilig zijn en acteert tijdig wanneer nodig. De Servicedesk is dagelijks beschikbaar om gebruikersvragen te beantwoorden of incidenten op te lossen. Zo kan Hadoks erop vertrouwen dat hun informatie altijd veilig toegankelijk is op ieder moment van de dag. Daarnaast bieden wij één dag in de week onsite support, een vast aanspreekpunt voor Hadoks om direct adequaat vraagstukken te kunnen oplossen op de werkvloer van de klant.

Een partnerschap dat zich onderscheidt door loyaliteit. DUVAK is een no-nonsense IT-bedrijf dat gewoon zijn afspraken nakomt!

Jan Wouter Rensink (CIO)

Samenwerking

De samenwerking ervaart Hadoks als erg goed. We merken dat er wederzijdse loyaliteit is. We hebben al heel lang een partnerschap met elkaar. Er is betrokkenheid vanuit DUVAK. Als we fouten maken bespreken we dit met elkaar om er samen sterker van te worden. Ook het strakke Service Delivery programma draagt uitstekend bij aan de samenwerking en stelt ons samen in staat snel en adequaat bij te sturen waar nodig.

Conclusie

De samenwerking tussen Hadoks en DUVAK bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar. Samen met Hadoks wordt er continue geïnvesteerd in een waardevolle samenwerking, waarbij beide partijen als gelijkwaardige partners functioneren.

De Managed Services organisatie ontzorgt Hadoks 7 dagen per week 24 uur per dag bij het behalen van haar bedrijfsdoelstellingen en haar strategie. Jan Wouter vertelt hierover: “DUVAK zet graag een stap extra ook buiten de reguliere openingstijden om” .

Door de schaalvoordelen van outsourcing komen financiële middelen vrij, die Hadoks weer kan investeren in de 1ste lijns zorg.

contact opnemen

Kennismaken met DUVAK?

DUVAK is jouw nuchtere Nederlandse partner in IT. Onze professionals leveren creatieve totaaloplossingen voor organisaties. We nemen je graag mee in de beste oplossing voor jou.

voor klanten

DUVAK servicedesk

Neem contact op met onze servicedesk en we helpen je verder.